Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2016

cynamon
14:17
4072 adf4
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacurlydreamer curlydreamer
cynamon
14:17
2958 9c8e 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viacurlydreamer curlydreamer
cynamon
14:17
Wierzyłem. Nawet mi się śniłaś dzisiaj, a sen jest prawie jak wiara. Śniło mi się, że przyszłaś. Toteż siedzę i czekam tu na ciebie. Czekam, że może wraz z tobą łagodność spłynie na me serce, spokój na moje myśli, zapomnienie na pamięć.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromimpulsivee impulsivee viacurlydreamer curlydreamer
cynamon
14:17
1299 e9cb
Reposted fromLoreley Loreley viacurlydreamer curlydreamer
cynamon
14:17
Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo bez względu na wszelkie erotyczne objawy.
— stanisław ignacy witkiewicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacurlydreamer curlydreamer
cynamon
14:16
3067 6b5c
Reposted fromgwiezdna gwiezdna viaaskman askman
cynamon
14:16
9462 a824
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
cynamon
14:16
Reposted frombluuu bluuu viamyzone myzone
cynamon
14:16
Reposted fromshakeme shakeme viaaskman askman
cynamon
14:16
Reposted fromshakeme shakeme viaaskman askman
cynamon
14:16
Reposted fromshakeme shakeme viaaskman askman
cynamon
14:16
2264 e1c0
Reposted frompalell palell viaaskman askman
cynamon
14:16
1870 d25c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaaskman askman
cynamon
14:15
cynamon
14:15
5228 2025 500
Reposted fromdusix dusix viaaskman askman
cynamon
14:15
Reposted frombluuu bluuu viaaskman askman
cynamon
14:15
1936 be7e
Reposted fromlittlefool littlefool viaaskman askman
cynamon
14:15
5151 135d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaskman askman

May 30 2016

cynamon
18:54
cynamon
18:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl