Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

19:39
5876 56de 500
Reposted fromstardvst stardvst viagdziejestola gdziejestola
cynamon
19:39
9872 0d67
cynamon
19:39
2293 de84 500
19:38
4412 8ee3

maskedlink:

HE IS ASKED TO COME CLOSE AND SNUGGLE AND HE IS SO HAPPY TO

cynamon
19:38
Co spróbowałbyś zrobić, gdybyś wiedział, że na pewno Ci się uda?
cynamon
19:38
Reposted fromvolldost volldost viakatzencontent katzencontent
cynamon
19:38
'Nie o to chodzi, żeby się nie bać , ale o to, żeby znaleźć wiarę w siebie
cynamon
19:22
5517 ab68 500
Reposted fromTriforce Triforce viabaskua baskua
19:21
1880 0968 500
Reposted fromjustadream justadream viagdziejestola gdziejestola
cynamon
19:21
każdy facet musi zdać sobie sprawę
że to wszystko może zniknąć w
jednej chwili:
kot, kobieta, praca
przednia opona,
łóżko, ściany, pokój;
wszystkie rzeczy
najpotrzebniejsze do życia,
łącznie z miłością
spoczywają na fundamentach z piasku –
i pojedyncze zdarzenie,
nieważne jak od ciebie odległe:
śmierć chłopca w Hongkongu
albo śnieżyca w Omaha...
może przynieść ci zgubę.
cała twoja porcelana rozbije się o
kuchenną podłogę, wejdzie twoja dziewczyna
a ty będziesz stał pijany
w samym środku tego wszystkiego i kiedy zapyta:
mój boże, co tu się stało?
odpowiesz: nie wiem,
naprawdę nie wiem...
— Bukowski
cynamon
19:21
5613 2abd 500
Reposted fromcorvax corvax viagdziejestola gdziejestola
cynamon
19:20
   
Reposted fromlexi lexi viagdziejestola gdziejestola
cynamon
19:20
4549 0b3f
Reposted fromiliii iliii viagdziejestola gdziejestola
19:19
0747 cd9b 500
cynamon
19:18
4774 c1e6 500
Budapest.
cynamon
19:18
cynamon
19:18
0105 c900
cynamon
19:17
9659 c390 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaBalladyna Balladyna
19:17
8756 9985 500
Reposted fromaisu aisu viapsychoviolet psychoviolet
19:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl