Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2016

cynamon
20:58
8965 9779
fun in the sun
cynamon
20:58
Elie Saab S/S 2013 rtw - Photography by Norman Jean Roy - Allure Russia March
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viakarmacoma karmacoma
cynamon
20:57
4916 a439
Reposted fromnyaako nyaako viainherownwaay inherownwaay
cynamon
20:54
9667 faf3
Reposted fromkarmacoma karmacoma
cynamon
20:54
9674 52f2
Reposted fromkarmacoma karmacoma
cynamon
20:50
Dolce & Gabbana S/S 2017
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viakarmacoma karmacoma
cynamon
20:50
9679 b9f3 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
cynamon
20:50
Powinnaś żyć każdego dnia, jakby nie istniały żadne ograniczenia. Nie bój się wchodzić na głęboką wodę.
— Brittainy C. Cherry
20:50
cynamon
20:49
3052 6b06 500
Reposted fromheartmuscle heartmuscle viainherownwaay inherownwaay
cynamon
20:48
3091 44af
rousing cup
cynamon
20:47

August 03 2016

cynamon
14:17
4072 adf4
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacurlydreamer curlydreamer
cynamon
14:17
2958 9c8e 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viacurlydreamer curlydreamer
cynamon
14:17
Wierzyłem. Nawet mi się śniłaś dzisiaj, a sen jest prawie jak wiara. Śniło mi się, że przyszłaś. Toteż siedzę i czekam tu na ciebie. Czekam, że może wraz z tobą łagodność spłynie na me serce, spokój na moje myśli, zapomnienie na pamięć.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromimpulsivee impulsivee viacurlydreamer curlydreamer
cynamon
14:17
1299 e9cb
Reposted fromLoreley Loreley viacurlydreamer curlydreamer
cynamon
14:17
Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo bez względu na wszelkie erotyczne objawy.
— stanisław ignacy witkiewicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacurlydreamer curlydreamer
cynamon
14:16
3067 6b5c
Reposted fromgwiezdna gwiezdna viaaskman askman
cynamon
14:16
9462 a824
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
cynamon
14:16
Reposted frombluuu bluuu viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl