Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

cynamon
18:04
9872 d1a6
cynamon
18:04
9344 d309 500
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling vianezavisan nezavisan
cynamon
17:57
3991 8416
Reposted fromtichga tichga viashampain shampain
17:57
0734 6613 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viashampain shampain
cynamon
17:48
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viashampain shampain
cynamon
17:48
Reposted fromKara1969 Kara1969 viamiodzio- miodzio-
cynamon
17:48
5832 d9e1 500
Reposted frompiehus piehus viashampain shampain
cynamon
17:47
cynamon
17:47
3557 b182 500
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature

April 13 2017

cynamon
17:53
cynamon
17:53
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viaspontaneous spontaneous
17:28
5013 277a
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viaMrrruk Mrrruk
cynamon
17:27
cynamon
17:26
Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu.
— mądrość chińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacappaque cappaque
17:26
1552 4a08
Reposted frommrautyna mrautyna viacappaque cappaque
cynamon
17:26
Nie wymażę niczego z mojego życia. Każda rzecz, nawet najmniejsza rzecz doprowadziła mnie do tego, kim jestem teraz. Rzeczy piękne nauczyły mnie kochać życie. Rzeczy złe nauczyły mnie jak żyć.
— Bob Marley
Reposted frompesy pesy viacappaque cappaque
cynamon
17:26
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass viacappaque cappaque
cynamon
17:26
Ale chyba trzeba myśleć, że się uda, prawda? Lepiej mieć tę pozytywną energię, niż jej nie mieć. Ale żeby ją mieć, trzeba trochę od siebie wymagać, mieć w sobie taką sprężynę, którą się nakręca. Chyba o to chodzi. Jak się nie umie być aktywnym, to trudno wymagać od innych, żeby ciągle nam coś podawali. Bo nie podadzą.
— Katarzyna Sokołowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacappaque cappaque
cynamon
17:26
Bo miewam zimne dłonie, lecz zawsze gorące usta
— Ten Typ Mes
Reposted fromohhh ohhh viacappaque cappaque
cynamon
15:59
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl