Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

cynamon
19:11
6543 76f1
cynamon
19:10

Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.

Audrey Hepburn

Reposted fromstrangeee strangeee viacytaty cytaty
cynamon
19:10
19:10
19:09
4168 f623 500
Reposted fromenyopax enyopax viafrauvermeer frauvermeer
cynamon
19:09
9584 e1c8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafrauvermeer frauvermeer
19:08
0573 c91a 500

fitmaree:

Can’t risk it

Reposted fromfaerliechaotic faerliechaotic viairmelin irmelin
cynamon
19:08
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viairmelin irmelin
cynamon
19:08
1363 aabe 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
19:08
2002 ada1 500

eroswoman:

Chi teme di scottarsi non giocherà col fuoco, ma gliene rimarrà sempre il desiderio.

-Giovanni Soriano

Reposted fromamatore amatore vianezavisan nezavisan
cynamon
19:08
9747 c7b4
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
cynamon
19:07
8515 43b1
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
19:07
cynamon
19:06
8352 f9ef 500
Reposted fromsosna sosna viapolaczetto polaczetto
19:05
19:05
7416 7ce6 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
cynamon
19:05
5330 134c
Reposted fromspring-flow spring-flow viabylejaka bylejaka
19:04
1680 fd5a
Reposted fromamatore amatore viaDonRincewind DonRincewind
cynamon
19:04

Like Crazy (2011)

Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
cynamon
19:03
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viarudosci rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl