Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

19:12
1208 e936
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viatulele tulele
cynamon
19:12
6585 6867
Reposted fromcouples couples viamyzone myzone
19:12
19:12
0095 219f
Reposted fromkostuchna kostuchna viamyzone myzone
cynamon
19:12
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viamyzone myzone
cynamon
19:11
4426 257a 500
Reposted fromemopanda emopanda viagdziejestola gdziejestola
cynamon
19:11
0589 39bb
Reposted fromoutline outline viamyzone myzone
cynamon
19:11
3320 7de2
Reposted fromcalifornia-love california-love viamyzone myzone
cynamon
19:11
0984 558f
Reposted frommeem meem viaathlin athlin
cynamon
19:11
7326 b8fa 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaspontaneous spontaneous
cynamon
19:10
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaspontaneous spontaneous
19:10
4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viaspontaneous spontaneous
cynamon
19:10
2091 6e7f 500
Reposted frombukoz bukoz viabercik bercik
cynamon
19:10
cynamon
19:10
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viabercik bercik
cynamon
19:10
cynamon
19:09
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
cynamon
19:09
9071 9806 500
Reposted fromlubje lubje viaspontaneous spontaneous
19:08
8266 94e4 500
Reposted fromwestwood westwood viagdziejestola gdziejestola
19:08
9844 145f 500

Alaska | by Louise Alban

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl