Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

cynamon
20:32
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
cynamon
20:31
2431 c628
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamiodzio- miodzio-
cynamon
20:31
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viamiodzio- miodzio-
cynamon
20:31
3164 5efa
Reposted fromgreens greens viamiodzio- miodzio-
cynamon
20:31
3060 7e5b
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viamiodzio- miodzio-
cynamon
20:31
20:31
1055 59f3
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viamiodzio- miodzio-
20:31
3729 6fbd
Reposted fromLittleJack LittleJack viamiodzio- miodzio-
20:31
1054 5572
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viamiodzio- miodzio-
cynamon
20:31
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viamiodzio- miodzio-
cynamon
20:29
8087 d054 500
Reposted fromflesz flesz viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
cynamon
20:29
20:29
4806 0974 500
20:28
20:27
6171 90d9
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viabercik bercik
cynamon
20:27
cynamon
20:27
20:26
8741 e4cf 500

(via ak47, j-p-g)

Reposted fromkimik kimik viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
cynamon
20:26
0507 b0e6
cynamon
20:26
Reposted fromFlau Flau viabercik bercik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl